دانلود کاتالوگ فنی
پروفیل های 5 حفره وین کلاس

فریم 5 حفره

 

پروفیل فریم 5 حفره به صورت ثابت در چهارچوب پنجره ها با زیرسازی استاندارد قابل استفاده می باشد. این پروفیل قابلیت استفاده از نوارهای درزبندی مخصوص اتصال به پروفیل و شیشه را دارد. هم چنین این پروفیل برای ساخت درها، پنجره های بزرگ و تولیداتی که در آن ها از یراق آلات و ریل های مختلف روی پروفیل قاب استفاده می شود مانند در و پنجره های Title & Slide به کار می رود.

 

 


نگه پنجره 5 حفره

 

این پروفیل برای بخش بازشو پنجره به کار برده می شود و قابلیت استفاده از یراق آلات با آخرین استانداردهای اروپا را داراست. دو نوار درزبندی مختلف در نقاط اتصال به پروفیل و شیشه استفاده می گردد. در ضمن این پروفیل قابلیت اتصال به پروفیل میانی متحرک را داراست.

 

  

 


میانی ثابت 5 حفره

 

پروفیل میانی ثابت به عنوان ستون میانی پنجره ثابت، یک طرف بازشو، هم چنین برای بخش بندی در و پنجره استفاده می گردد. امکان استفاده از نوارهای درزبندی برای اتصال به شیشه و یا پروفیل وجود دارد و دوقطعه فلزی به منظور ثابت نمودن و اتصال به پروفیل دیگر در طرفین ستون نصب می شوند.

 

 


درب داخل بازشو 4 حفره

 

این پروفیل برای بخش بازشو در به کار برده می شود. قابلیت استفاده از یراق آلات با آخرین استانداردهای اروپا از خصوصیات این پروفیل است و امکان استفاده از دو نوار درزبندی مختلف جهت اتصال به پروفیل، شیشه و یا پنل وجود دارد.