دانلود کاتالوگ فنی
شرایط اعطای نمایندگی

شرایط احراز نمایندگی رسمی شرکت وین کلاس

• اطلاعات متقاضی نمایندگی از بازار محصول
• شرایط مالی و اعتباری نمایندگی (ضمانت ملكی يا بانكی)
• دانش فنی متقاضی
• تجربه متقاضی در امر فروش محصول
• حسن شهرت متقاضی
• کادر فروش و تعداد افراد متخصص در فروش و بازاریابی
• توانایی مدیریتی متقاضی
• سابقه متقاضی در اخذ نمایندگی از سایر بنگاه ها
• روابط عمومی
• سطح آموزش کادر فروش متقاضی
• محل دفتر متقاضی و ارتباطات تلفنی، فاکس و اینترنت

مدارک مورد نیاز برای عقد قرارداد نمایندگی رسمی با شرکت وین کلاس

• کپی از آخرین اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
• کپی از شناسنامه اعضا و دارندگان حق امضاء برای شرکت

• رزومه های کاری شامل:

- تعداد پرسنل به همراه میزان مدرک تحصیلی و سمت هر یک
- سوابق کاری شرکت، اشخاص و نام محصولاتی که در حال حاضر بازاریابی می شوند.
- متراژ فضای دفتر یا نمایشگاه
- آدرس دقیق محل دفتر نمایندگی فروش